မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

Nextep Career Co., Ltdသည် ဧည့်သည်ထံမှ အလုပ်ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်မည့် စည်းကမ်းချက်များပါဝင်သည့် အမှာစာကို ရရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် လျှောက်လွှာတင်ထားသူများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကိုစီစစ်ကာ အလုပ်ခန့်ထားမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် လျှောက်လွှာရှင်များကို ရွေးချယ်ခြင်းပြုလုပ်ပါသည်။ အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန်ရွေးချယ်ခံရသူများအား ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားကာ ပထမ အဆင့်အင်တာဗျူးကို ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်အင်တာဗျူးအား ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြသူများတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းရှိ/မရှိစစ်ဆေးကာ ကိုင်ဆောင်ထားခြင်း မရှိသေးသောသူများကို လျှောက်ထားစေပါသည်။ ထို့နောက်Nextep Careerမှ အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားသော ဆေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို ခံယူစေပါသည်။ ဧည့်သည်နှင့် အင်တာဗျူးမတိုင်မီ အင်တာဗျူး ဖြေဆိုမည့်ကာယကံရှင်နှင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူတို့အား Nextep Career Co., Ltd မှ တာဝန်ရှိသူဝန်ထမ်းမှ ဂျပန်တွင် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ရရှိမည့်ခံစားခွင့်များနှင့် အလုပ်ခန့်ထားရာတွင် ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြစေပြီးသည့်အခါ သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးစေပါသည်။ ထိုအဆင့်များအားလုံး ပြီးဆုံးသည့်အခါ အင်တာဗျူးဖြေဆိုမည့်သူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို သုံးသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဧည့်သည်ထံ အစီရင်ခံ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဧည့်သည်မှ နောက်ဆုံးအဆင့် အင်တာဗျူးအတွက် အရည်အချင်း ပြည့်မှီသူများစာရင်းနှင့် အင်တာဗျူးမည့် နေ့ရက်တို့ကို ရွေးချယ် သတ်မှတ်ပြီး အကြောင်းကြားလာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အင်တာဗျူးဖြေဆိုမည့် သူများအား ဆက်သွယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် အင်တာဗျူးတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည့် အင်ဂျင်နီယာများကို ဂျပန်ဘာသာနှင့်ပတ်သက်သော သင်ကြားရေးအပါအဝင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူနေမှုပုံစံများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဓလေ့ထုံးစံများကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မထွက်ခွာမီအချိန်ထိ သင်ယူလေ့လာစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်ကဒ်ပြားလျှောက်ထားပြီး နေထိုင်ခွင့်ပြုသည့်ကဒ်ပြားရရှိပြီးသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျပန်သံရုံးတွင် ဗီဇာ လျှောက်ထားခြင်းကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဗီဇာခွင့်ပြုချက် ရရှိလာသောအခါ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ဗီဇာ အမျိုးအစားဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိူင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Nextep Career Co., Ltd သည် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အလုပ်လျှောက်ထားသူများ ခေါ်ယူစုဆောင်းသည့် အဆင့်မှ စတင်ကာ စာရွက်စာတမ်းများစီစစ်ခြင်း၊ အကြိုအင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် လျှောက်ထားသူများကို သေသေချာချာ ရွေးချယ်ခြင်း ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တွင် စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်အနေဖြင့် နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုရန်